شرکت فناوری ریزموج

شرکت فناوری ریزموج در سال 1387 توسط مدیر عامل این شرکت محمد اجارودی پرچین بنا نهاده شد که متشکل از متخصیصن حوزه مهندسی برق (مخابرات - الکترونیک - قدرت - کنترل) و مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)، فعالیت خود را از سال 1388 به صورت رسمی آغاز کرده است. عمده فعالیت این شرکت در سه بخش تجاری، آموزشی و پژوهشی در گروه های مربوط به گرایش های مختلف مهندسی برق و کامپیوتر به صورت مستقل انجام می پذیرد.

بخش تجاری

بخش تجاری هر گروه در مورد تامین قطعات ( درخواست خرید، ... ) فعالیت دارد.

بخش آموزشی

بخش آموزشی گروه با ارائه مطالب مربوط به حوزه فعالیت گروه و ارائه بحث در تالار گفتگو فعالیت خود را پیش می برد

بخش پژوهشی

بخش پژوهشی در زمینه اجرای پروژه های پژوهشی مربوط به حوزه فعالیت گروه خدمات رسانی می کند.

سایت شرکت فناوری ریزموج

سایت شرکت فناوری ریزموج به منظور تسهیل ارتباط بین مراجعه کنندگان و کارکنان شرکت طراحی گریده است، که هر کاربر با توجه به نیازی که دارد در بخش مربوط به گروه موردنظر درخواست خود را ثبت می نماید و شرکت از طریق پست الکترونیکی مربوط به کاربر پیگیری درخواست را برعهده می­گیرد.