روشهای عددی در الکترومغناطیس

گروه روش­های عددی در الکترومغناظیس (Numerical Electromagnetic) به بررسی و تحلیل مسائل الکترومغناطیس با استفاده از روش­های عددی مبتی بر مفاهیم جبر خطی می­پردازد. اخیرا تحلیل ساختارهای الکترومغناطیسی بر پایه این روش­ها پیشرفت چشمگیری داشته است. عمده فعالیت حوزه­های مورد تحقیق در این گروه به شرح زیر می­باشد:

  1) Finite Element Method (FEM)

  2) Moment Method (MOM)

  3) Mode Matching

  4) Finite Difference Time Domain (FDTD)

سرگروه

هسته علمی

ارتباطات