سیستم های پیشرفته مایکروویو

گروه سیستم­های پیشرفته مایکرویو (Advanced Microwave Systems) در حوزه طراحی، شبیه­سازی و ساخت قطعات و دستگاه­های مایکرویوی برای استانداردهای مختلف فرکانسی از قبیل DCS,WLAN/WiMAX,UWB و غیره ... فعالیت دارد. پایه تکنولوژی ساخت این قطعات، تکنولوژی مایکرواستریپ می­باشد که هم برای مدارات اکتیو و هم برای مدارات پسیو کاربرد دارد. عمده فعالیت حوزه­های مورد تحقیق در این گروه به شرح زیر می­باشد:

  1) قطعات پسیو مایکرویو (Filter, Coupler, Splitter,...)

  2) RFID Systems

  3) قطعات اکتیو مایکرویو (LNA, Oscillator, Mixer,..)

  4) Transmitter/Receiver

  5) Photonics

سرگروه

هسته علمی

ارتباطات