معاونت تجاری

Mehdi Salimi torkamani ,was born in 1985 in torkamanchay, Iran. He received his B. S degree in elctronic engineering from Islamic azad university, mianeh branch, mianeh, Iran. And M. Sc degree from Gazi University, Ankara, Turkey. From 2015 he has been working with microwave technology company.

ارتباطات

Phone: +90 538 023 1672

Email:

   1) Tejarat@microwave-technology.com

زمینه کاری

شرکت فناوری ریزموج در زمینه تامین قطعات الکترونیکی، مکانیکی، الکتریکی و الکترومکانیکی دارای تجربه و توانمندیهای ویژه می باشد. این شرکت با اقدمات و بررسیهای به عمل آمده در زمینه قطعات با مارک های معتبر و پر مصرف ، با حداقل قیمت به تحویل سریع این قطعات اقدام نموده است. که قیمت و زمان تحویل و همچینین ضریب قیمت برای رضایتمندی مشتری در جدول زیر مشخص شده و همچنین برای آگاهی از اطلاعات بیشتری می توانید با قسمت معاونت تجاری و فروش شرکت، آقای حبیبی تماس بگیرید.

لیست قطعات